Från förvaltning till utvecklingsnav

Hur många beslutsfattare fattar sina beslut?

utvecklingsnav

Hur ska en förvaltning arbeta för att få fram bästa tänkbara beslutsunderlag till politiken och samtidigt stödja verksamheternas utveckling?

Vad är det som hindrar att kommunens resurser når ut till skola, vård och omsorg? Hur skapas en organisation där medborgarens /kundens möte med medarbetaren är utgångspunkten för allt, där kvalitet och resultat har högsta prioritet?

Målgrupp

Tjänstemän och politiker i kommuner och landsting