Konsultstöd

Behöver din organisation hjälp med att gå från idé till mål och vision?

Det finns olika synsätt på förändringar och hur de ska genomföras. Vår absoluta övertygelse är att förändring och lärande hänger samman och att det viktigaste är att motivera människor att lära tillsammans och av varandra för att åstadkomma kontinuerligt lärande i en gemensam organisatorisk omgivning.

Vi har arbetat med processledning i såväl privata företag, som skolan och annan kommunal verksamhet.

I en processledning får ni handledning genom olika faser i förändringsarbetet. Början och slutet sätter ramarna för förändringsarbetet och målet anger hur Ni ska navigera. Slutet på ett arbete betyder inte att det är klart och att Ni kan gå tillbaka till era gamla vanor och rutiner. Det är nu förändringen ska bli er nya vardag. Det är här hela utmaningen ligger.

Processen börjar med att klargöra förväntningar, utmana ”stilleståndet” och initiera förväntningar.

Därefter ligger fokus på att skapa ett lärande om systemets strukturer med fokus på mönster och sammanhang. Sedan finns utrymme för kreativitet och nyskapande, en fas som involverar problemlösning och utforskande. Innan processledningen avslutas så arbetar vi aktivt med hur det går att prioritera och börja agera för att förverkliga de idéer arbetet har genererat. Vi sammanfattar, fattar beslut, gör handlingsplaner på olika nivåer eller startar nya projekt som tar vid där det arbete vi gjort tar slut. Efter avslutad processledning finns möjlighet till att få med sig färdiga tryckprodukter, där resultatet av arbetet presenteras i form av exempelvis en medarbetarhandbok, en folder eller annat presentationsmaterial. Processen går således hela vägen: från idé till färdigt tryck.