Handledning

Handledning med coaching handlar om att minska gapet mellan den situation man vill ha och den man har.

slideshow12

Coaching är framåtsyftande med fokus på möjligheter. Coachen ger stöd i att sortera, fokusera på resultat, ge och ta feedback, bli utmanad, se saker i nya perspektiv, träna lyssnande och frågande och vända problem till möjligheter.

Handledning med fokus på att leda förbättringsarbete

Att leda i förändring ställer stora krav på ditt ledarskap. Det kräver att du är väl förberedd i mötet med dina kollegor, chefer, kunder och andra. Det kräver även att du har en god beredskap för det oförutsägbara där ditt improviserade och situationsanpassade ledarskap ställs på prov. Ibland är det också tankar som inte kan delas med andra på arbetsplatsen. Jag erbjuder strategisk

Handledning med fokus på att utveckla ledarskapet

Bli en riktigt bra ledare för ditt team! Den bärande idén är att varje människa själv har svaren, men behöver hjälp att hitta dem och egna handlingssätt. Handledning i kombination med coaching blir en hjälp till självhjälp.

Ditt personliga ledarskap, din självkännedom, din kommunikation, din förmåga att hantera konflikter och att hantera rollen som både kollega och ledare, din förmåga att skapa team- och samverkanskvaliteter i gruppen är några exempel på vad vi kan samtala om.