Kreativt och processinriktat ledarskap

Ledarskapsutbildning för dig som vill leda kreativa processer och bygga förbättringskultur.

Att skapa en förbättringskultur och leda kreativa processer ställer stora krav på ditt ledarskap. Det kräver även att du har en god beredskap för det oförutsägbara där ditt improviserade och situationsanpassade ledarskap ställs på prov. Belöningen är desto större då kulturen, ledarskapet och ständigt förbättrade arbetssätt är grunden för det sytematiska kvalitetsarbetet och en förutsättning för att år efter år leverera bästa resultat.

Om kursen

Under 2 dagar fokuserar vi på ditt förbättringsarbete genom att ta del av aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och genom att lära av varandra i gruppen.
En tid innan kursen startar genomför vi en individuell kompetensanalys samt så får du göra en kort självutvärdering av din nuvarande arbetssituation.

Kursens mål

Kursen ger dig verktyg för att bygga upp en förbättringskultur på din arbetsplats och modet att våga leda genom kreativa processer. Efter kursen har du grunderna och förutsättningarna för att lyckas i ditt och din verksamhets förbättringsarbete. Där målet alltid är att överträffa kundernas förväntningar.

Ur innehållet

 • Hur leder och utvecklar vi verksamheten utifrån ett kundperspektiv?
 • Hur tar vi tillvara på medarbetares kompetens och skapar ett kollektivt lärande?
 • Hur skapar vi en organisation som ständigt anpassar sig efter nya behov, krav ochförväntningar?
 • Hur skapar vi en kultur där vi ständigt tänker om och mår bra av det?
 • Chef och /eller processledare
 • Mål och värderingsstyrning
 • Förändringsmyter
 • Kultur och struktur
 • Verktyg och övningar för kreativa processer
 • Kvalitetsarbetets ABC
 • GOOD-TO-GREAT MODELLEN
 • Självutvärdering och analys
 • Förbättringscykeln

Nöjda kunder

Innehåll: 4,7 / 5
Framförande: 4,9 / 5
Vardagsnytta: 4,7 / 5
Helhetsintryck: 4,8 / 5

”Helnöjd med dagarna”
”YES! Du sätter ord på egna diffusa tankar, som känns så rätt.”
”Mycket bra dagar. Jag har lärt mig massor!”
Utbildning för skolledare i Uppsala 3-4 november 2012

Innehåll: 4,8 / 5
Framförande: 4,9 / 5
Vardagsnytta: 4,8 / 5
Helhetsintryck: 4,9 / 5

”Bra att det blandades med både ledarskap i arbetslaget och som lärare för elever.”
”Idag landade modellen för systematiskt kvalitetsarbete helt.”
Arbetslagsledarutbildning på Boo Gårds förskolor och skolor 2-6 november 2012