Chefens perspektiv

chefen

Chefen och jag – Hur är jag mig själv i min kompetens? Improviserat ledarskap, vad innebär det? Värderingsstyrt ledarskap i en målstyrd verksamhet, hur fungerar det?

Medarbetaren och jag – Hur tar jag tillvara på varje medarbetares talang? Hur mycket vi är vi? Hur får jag medarbetare som vill, kan, orkar och vågar? Finns det något recept för framgångsrika arbetsgrupper?

Kunden och jag – Hur samarbetar jag med kunderna så att deras behov, krav, förväntningar och önskemål blir vägledande för varje medarbetare, verksamheten och organisationen?

Omvärlden och jag – Det viktiga är inte vilka resurser jag själv äger, utan vilka vi tillsammans har tillgång till! Hur arbetar jag internt och externt?
Hur arbetar jag strategiskt med omvärldsbevakning?

Resultatet och jag – Från idé till succé, vad är ett bra resultat och hur når jag dit om och om igen? Från bra till bäst, vad krävs?

Målgrupp

Chefer och blivande chefer.

Nöjda kunder

”Du får ett betyg på 4,5 på en 5 graders skala, vilket är mycket högt för externa föreläsare. Nu är vår fråga om du vill fortsätta inspirera våra nya chefer under hösten?”
Vibeke Pålhaugen, vd CHEF