Konflikthantering och besvärliga beteenden

Alla arbetsgrupper riskerar att hamna i situationer som är konfliktfyllda.

Med rätt verktyg går det dock att identifiera problematiska beteenden på ett tidigt stadium, innan de hunnit bidra till negativa mönster eller andra oönskade effekter på arbetsplatsen. Ledarskapet har stor betydelse för hur kulturen på arbetsplatsen ser ut. Genom att sätta gemensamma spelregler är det möjligt att skapa en arbetsplats där ni lägger er energi på att arbeta mot era målsättningar, istället för att behöva lägga tid på krävande motsättningar inom gruppen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar som chef eller ledare med ett personalansvar, och till dig som är medarbetare och vill lära dig mer om ditt eget och andras beteende.

Ur innehållet

 • Olika konflikttyper och bakomliggande orsaker
 • Interpersonella och psykologiska faktorer som bidrar till att konflikter eskalerar
 • Ledarskapets ABC
 • Det goda medarbetarskapet
 • Grupp- och verksamhetsanalys
 • Spelregler för gruppen och arbetsplatsen
 • Att se ditt beteende och din roll i konflikter
 • Självskattning: din konflikthanteringsstil
 • Lär dig upptäcka besvärliga beteenden
 • Verktyg för konflikthantering
 • Att medla i andras konflikter

Nöjda kunder

 

Innehåll: 5,42 / 6   Framförande: 5,71 / 6
”Jättebra kurs! Inspirerande och ger verkligen en nytändning.”
”Intressanta och givande dagar.”
”Jättebra framfört och bra pedagogik.”
Utbildning Condcutive, Stockholm 13-14 mars 2013

 

Innehåll: 5,5 / 6   Framförande: 5,5 / 6
”Bra genomgångar, praktiska råd och tips på hur vi reagerar i vissa konfliktsituationer”
”Mycket givande och trevlig kurs med lagom antal deltagare och mycket närvarande arrangör.”
Utbildning Condcutive, Göteborg 27-28 maj 2013