Ledare men inte chef

Att vara ledare utan att vara chef kan vara en svår uppgift.

Precis som mellanchefen behöver du kunna hantera relationer till såväl medarbetare som till chefer, vilket ibland kan vara en svår balansgång. Du ska kunna leda en grupp medarbetare utan att ha personalansvar. Samtidigt förväntas du kunna hantera konflikter och andra hinder för ett effektivt arbete inom teamet och alltid med en tanke på hela verksamhetens bästa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig dig som är projektledare, gruppledare, arbetslagsledare, teamledare, samordnare, föreståndare eller mycket erfaren medarbetare.

Ur innehållet

 • Din roll och ditt ledarskap
 • Så skapar du förtroende som ledare
 • Så förbättrar du din kommunikation
 • Coachande samtal med medarbetare
 • Beteenden och personlighetstyper i teamet
 • Att bygga och utveckla ett effektivt team
 • Olika typer av möten och beslutsfattande
 • Få verktyg för konflikthantering
 • Övning i svåra samtal
 • Självskattningsövning
 • Gruppanalys