Ny som chef

Ny som chef

Att vara ny som chef innebär en rad olika utmaningar. Hur tar jag tillvara på varje medarbetares kompetens? Hur får jag medarbetare som vill, kan och vågar? Det viktiga är inte vilka resurser jag själv äger, utan vilka vi tillsammans har tillgång till! Hur arbetar jag internt och externt? Hur samarbetar jag med kunderna så att deras behov, förväntningar och önskemål blir vägledande för varje medarbetare, verksamheten och organisationen?

Ny som chef är en ledarskapsutbildning som ger dig praktisk träning och konkreta verktyg samt inspiration och motivation att leda dig själv, kollegorna och verksamheten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig dig som nyligen blivit chef eller som är på väg att kliva in i en chefsroll.

Ur innehållet

  • Steget in i chefsrollen – medarbetare – ledare – chef
  • Min chefsprofil och verksamhetens kultur
  • Jag, uppdraget och dess arbetsuppgifter
  • Så här ska jag arbeta – chefsveckan – chefsmånaden – chefsåret
  • Förändringsmyter och förutsättningar för verksamhetsutveckling
  • Konsten att fatta och följa kloka beslut
  • Att tillsätta och utveckla väl fungerande team
  • Min och verksamhetens handlingsplan från idé till succé
  • Mötesteknik och din kommunikationsstrategi
  • Modell för systematiskt förbättringsarbete – det här måste du ha koll på!